Recenzje pomagające uniknąć oszustw i nadużyć wszelkiego rodzaju

Warunki

Warunki użytkowania

Informacje ogólne:

Uzyskując dostęp do witryny OszustwoLubNiezawodne.com, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z witryny OszustwoLubNiezawodne.com, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadza się ponosić odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może korzystać z witryny OszustwoLubNiezawodne.com ani uzyskiwać do niej dostępu.

Warunki użytkowania mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia i będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na stronie OszustwoLubNiezawodne.com.

Wszystkie informacje zawarte w witrynie OszustwoLubNiezawodne.com (tekst, obrazy, rysunki itp.) są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane treści internetowe nie mogą w żaden sposób zastąpić konsultacji z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.
W przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby uzyskania informacji na temat ogólnego stanu zdrowia lub odżywiania, należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Dostęp do witryny OszustwoLubNiezawodne.com jest zabroniony dla osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia. Rejestrując się w tej witrynie, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 16 lat.

OszustwoLubNiezawodne.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do tej witryny internetowej bez powiadomienia, według własnego uznania.

Materiały zawarte w tej witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Licencja użytkowania:

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści lub informacje publikowane lub wyświetlane w witrynie OszustwoLubNiezawodne.com.

Użytkownik nie może publikować ani zamieszczać żadnych materiałów, które są zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, obsceniczne, obraźliwe, zawierające groźby, nękające, rasistowskie, nielegalne lub które naruszałyby prawa osób trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności i reklamy.

Użytkownik musi korzystać z OszustwoLubNiezawodne.com w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Publikując informacje na OszustwoLubNiezawodne.com, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że są one prawdziwe i dokładne.

Użytkownik nie może publikować, rozpowszechniać ani powielać w żaden sposób żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych ani innych informacji zastrzeżonych bez pisemnej zgody właściciela takich praw własności lub o ile prawo nie stanowi inaczej.

Wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe i znaki usługowe wymienione na tej stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Witryna OszustwoLubNiezawodne.com służy wyłącznie do celów informacyjnych. Właściciel strony lub jakikolwiek członek zespołu redakcyjnego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na stronie.

Użytkownicy tej witryny muszą polegać na własnych zapytaniach i dochodzeniach z dostawcą danej usługi lub produktu, aw żadnym wypadku OszustwoLubNiezawodne.com nie będzie ponosić odpowiedzialności: (1) wobec kogokolwiek za jakiekolwiek przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z OszustwoLubNiezawodne.com, nawet jeśli OszustwoLubNiezawodne.com lub jej agenci lub przedstawiciele wiedzą lub zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód lub: (2) wobec kogokolwiek innego niż użytkownik. Ponadto OszustwoLubNiezawodne.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od formy działania, za działania lub zaniechania innych członków lub użytkowników (w tym między innymi nieautoryzowanych użytkowników lub “hakerów”) OszustwoLubNiezawodne.com.

Wszystkie artykuły napisane na stronie OszustwoLubNiezawodne.com nie zostały napisane przez lekarza lub pracownika służby zdrowia, ani przez eksperta w dziedzinie finansów lub ekonomii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących korzystania z produktu, programu, usługi lub materiału przedstawionego w artykule, ważne jest, aby skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie odpowiadającej produktowi, programowi, usłudze lub materiałowi przedstawionemu w artykule. Strona lub jej autorzy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w żadnych okolicznościach.

Odszkodowanie:

OszustwoLubNiezawodne.com, jak również jej agenci, pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy i osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, zobowiązania, wydatki (w tym honoraria prawników) związane z korzystaniem z OszustwoLubNiezawodne.com, w tym między innymi za naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Zawartość online:

Opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści dostępne za pośrednictwem komentarzy w witrynie OszustwoLubNiezawodne.com należą do ich autorów, a nie do witryny OszustwoLubNiezawodne.com, i nie należy na nich polegać. Autorzy ci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność takich treści.

Informacje zawarte na tej stronie są tak dokładne, jak to możliwe, a strona jest okresowo aktualizowana, ale może zawierać nieścisłości, pominięcia lub luki. Strona jest również tłumaczona na kilka języków przez profesjonalnego tłumacza, który w niektórych przypadkach może popełnić błędy w tłumaczeniu. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub coś, co wygląda na awarię, zgłoś to za pomocą naszego formularza kontaktowego, opisując problem tak dokładnie, jak to możliwe (strona powodująca problem, działanie wyzwalające, typ komputera i używanej przeglądarki itp.)

OszustwoLubNiezawodne.com nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji na stronie OszustwoLubNiezawodne.com i nie przyjmuje ani nie popiera, ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń. OszustwoLubNiezawodne.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub innych treściach wyświetlanych w witrynie OszustwoLubNiezawodne.com.

Informacje wyświetlane na stronie OszustwoLubNiezawodne.com mają na celu informowanie opinii publicznej i odwiedzających platformę o różnych tematach, z których niektóre są związane ze zdrowiem i odżywianiem. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią zaleceń dotyczących stosowania określonego leczenia lub przestrzegania określonej diety. Udzielone porady i informacje nie mogą zastąpić porady pracownika służby zdrowia. Na stronie OszustwoLubNiezawodne.com nie pracuje żaden lekarz. W przypadku wystąpienia objawów i/lub skutków ubocznych (dodatkowo przed jakimkolwiek spożyciem), konsultacja z lekarzem jest niezbędna, aby lekarz mógł ustalić przyczyny tych zaburzeń i złagodzić je tak szybko, jak to możliwe.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zespół Oszustwo Lub Niezawodne nie składa się z lekarzy ani ekspertów finansowych. Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie ogólnej wiedzy i nie mają na celu diagnozowania, zapobiegania, leczenia ani generowania zysków. Zawsze należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, która może mieć wpływ na zdrowie lub finanse. W żadnym wypadku strona ani jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Przesyłanie informacji:

Publikując informacje na stronie OszustwoLubNiezawodne.com, użytkownik rozumie i zgadza się, że materiały te nie zostaną usunięte (z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik tego zażąda lub w wyjątkowych przypadkach). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości w witrynie OszustwoLubNiezawodne.com.

Chociaż nie sprawdzamy i nie możemy sprawdzać każdej wiadomości opublikowanej przez użytkowników OszustwoLubNiezawodne.com i nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich wiadomości, zastrzegamy sobie prawo do usuwania, edytowania lub usuwania zniesławień, wulgaryzmów, obsceniczności, gróźb, obelg słownych, reklam oraz informacji dotyczących prywatności lub finansów, takich jak numery ubezpieczenia społecznego i informacje o kartach kredytowych, lub wszelkich innych informacji uznanych za nieodpowiednie.
Jeśli natkniesz się na wiadomość, która jest zniesławiająca, bluźniercza, obsceniczna, zawiera groźby, przemoc, niepokoi, reklamę lub zawiera poufne informacje, możesz poinformować nas o tym za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, abyśmy mogli odpowiednio zareagować.
Jeśli uważasz, jako osoba fizyczna lub firma, że jesteś ofiarą nieodpowiedniego komentarza opublikowanego na OszustwoLubNiezawodne.com, prosimy o poinformowanie nas o tym za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, abyśmy mogli odpowiednio zareagować.

Komentarze:

Komentarze zawierające stwierdzenia, które mogą być uznane za zniesławiające, bluźniercze, obsceniczne, zawierające groźby, przemoc, agresywne, niepokojące, reklamowe lub zawierające prywatne i/lub wrażliwe informacje, mogą być edytowane w celu usunięcia stwierdzeń uznanych za nieodpowiednie bez wcześniejszego powiadomienia!

Komentarze zniesławiające, bluźniercze, obsceniczne, zawierające groźby, przemoc, agresję, niepokojące, reklamowe lub zawierające prywatne i/lub wrażliwe informacje lub napisane wyłącznie wielkimi literami będą usuwane bez uprzedzenia!

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec publikowaniu takich komentarzy, zawsze istnieje możliwość, że takie komentarze zostaną opublikowane. Jeśli natkniesz się na wiadomość, która jest zniesławiająca, bluźniercza, obsceniczna, zawierająca groźby, przemoc, niepokojąca, reklamowa lub zawiera poufne informacje, lub jeśli uważasz, jako osoba fizyczna lub firma, że jesteś ofiarą nieodpowiedniego komentarza opublikowanego na OszustwoLubNiezawodne.com, zachęcamy do poinformowania nas o tym za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, abyśmy mogli odpowiednio zareagować.

Ponadto, od momentu, gdy artykuł ma więcej niż 50 komentarzy, aby uniknąć przeciążenia i nadać priorytet jasności, zastrzegamy sobie prawo do nieakceptowania komentarzy, które nie zawierają żadnych żądań lub nie dodają żadnej wartości do wątku komentarza.

Niewłaściwe korzystanie z OszustwoLubNiezawodne.com:

OszustwoLubNiezawodne.com stosuje liczne środki zapobiegające oszustwom, aby zapobiec niewłaściwemu i niewłaściwemu korzystaniu z naszej witryny. Użytkownicy, którzy próbują obejść te środki, będą podlegać skargom do odpowiednich władz.

Prawa zastrzeżone lub wyłączne:

Publikując informacje lub treści z witryny OszustwoLubNiezawodne.com w dowolnej przestrzeni publicznej, użytkownik automatycznie udziela, a także oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do udzielenia witrynie OszustwoLubNiezawodne.com nieodwołalnej, wieczystej, w pełni opłaconej, obowiązującej na całym świecie wyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takich informacji i treści oraz na przygotowywanie dzieł pochodnych lub włączanie do innych dzieł takich informacji i treści, a także na udzielanie i autoryzowanie sublicencji na powyższe.

Informacje dostarczane przez użytkownika:

O ile nie określono inaczej w Polityce prywatności, OszustwoLubNiezawodne.com zachowuje poufność wszelkich danych osobowych dostarczonych przez użytkownika do OszustwoLubNiezawodne.com i może wykorzystywać lub ujawniać takie informacje wyłącznie do celów, dla których takie informacje zostały zebrane, lub zgodnie z wymogami prawa. Chociaż zgodnie z prawem użytkownik może publikować swoje komentarze anonimowo, według uznania OszustwoLubNiezawodne.com, dane osobowe każdego użytkownika, który opublikuje wiele skarg dotyczących tej samej firmy i/lub osób używających różnych pseudonimów, mogą utracić ochronę prywatności zapewnioną w tej sekcji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji:

OszustwoLubNiezawodne.com udostępnia witrynę OszustwoLubNiezawodne.com na zasadzie “tak jak jest” i nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych, w związku z witryną OszustwoLubNiezawodne.com lub w związku z jakąkolwiek komunikacją z witryną OszustwoLubNiezawodne.com lub jej przedstawicielami, lub w inny sposób w odniesieniu do witryny OszustwoLubNiezawodne.com. OszustwoLubNiezawodne.com wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. OszustwoLubNiezawodne.com nie gwarantuje, że połączenie OszustwoLubNiezawodne.com z Internetem będzie bezpieczne, nieprzerwane, zawsze dostępne lub wolne od błędów, ani że spełni wymagania użytkownika.

Postanowienia ogólne:

Użytkownik zgadza się, że do niniejszej Umowy ma zastosowanie prawo (bez względu na zasady kolizji prawa), że wszelkie spory wynikające z lub związane z OszustwoLubNiezawodne.com lub niniejszą Umową będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów i poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów.

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez OszustwoLubNiezawodne.com jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez użytkownika lub OszustwoLubNiezawodne.com jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego prawa. Niniejsza Umowa, którą użytkownik musi zaakceptować, uzyskując dostęp do witryny OszustwoLubNiezawodne.com, zawiera całość porozumienia między użytkownikiem a witryną OszustwoLubNiezawodne.com w odniesieniu do korzystania z witryny OszustwoLubNiezawodne.com.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, niniejsze warunki pozostają w mocy po zakończeniu rejestracji w OszustwoLubNiezawodne.com. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, pozostała część umowy pozostanie w pełnej mocy.

Polityka praw autorskich / Powiadomienie DMCA:

Wypowiemy przywileje każdemu użytkownikowi, który używa OszustwoLubNiezawodne.com do nielegalnego przesyłania materiałów chronionych prawem autorskim bez autoryzacji, wyraźnej zgody, ważnych przeprosin lub zwolnienia z dozwolonego użytku. W szczególności użytkownicy, którzy przesyłają treści użytkownika OszustwoLubNiezawodne.com, artykuły, obrazy, historie, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem autorskim, muszą upewnić się, że publikowane przez nich treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone na OszustwoLubNiezawodne.com, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Kilka przydatnych linków:

Informacje prawnePolityka prywatnościO Oszustwo Lub NiezawodneFAQKontakt

Dostępne języki:

  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Português
  • 日本語

  • Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2024.